Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.219.470

Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 1938 r.