Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.194.374

Akt indywidualny
Wersja od: 26 sierpnia 1938 r.