Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.181.337

Akt indywidualny
Wersja od: 10 sierpnia 1938 r.