Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.109.170

Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 1938 r.