Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.100.156

Akt indywidualny
Wersja od: 2 maja 1938 r.