Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.81.114

Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 1938 r.