Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.110.256

Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 1939 r.