Nadanie Złotego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1939.75.166

Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1939 r.