Nadanie Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.

Monitor Polski

M.P.1936.11.17

Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.