Nadanie umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze powiatu obornickiego.

Monitor Polski

M.P.1936.175.323

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1936 r.