Nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.

Monitor Polski

M.P.1936.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 1936 r.