Monitor Polski

M.P.1945.38.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 października 1945 r.
o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 4 sierpnia 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242) i rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 316) zarządzam, co następuje:
§  1. Układowi zbiorowemu pracy, zawartemu w Warszawie w dniu 4 sierpnia 1945 r., nadaję moc powszechnie obowiązującą dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.

Tekst powyższego układu został ogłoszony przy obwieszczeniu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 września 1945 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 73).

§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.