Nadanie tytułu profesora. - M.P.2021.324 - OpenLEX

Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2021.324

Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.6.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1.
dr hab. Waldemar CZACHUR - w dyscyplinie językoznawstwo
2.
dr hab. Grażyna LEGUTKO - w dyscyplinie literaturoznawstwo
3.
dr hab. Irena Weronika MYTNIK - w dyscyplinie językoznawstwo
4.
dr hab. Krzysztof ŚLEZIŃSKI - w dyscyplinie filozofia
5.
dr hab. Piotr ŚNIEDZIEWSKI - w dyscyplinie literaturoznawstwo

nauk inżynieryjno-technicznych

6.
dr hab. Julita DUNALSKA - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7.
dr hab. Marcin GORAWSKI - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
8.
dr hab. Ewa KORZENIEWSKA - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
9.
dr hab. Elżbieta Alicja PIECZYSKA - w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

10.
dr hab. Piotr Paweł BIAŁASIEWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne
11.
dr hab. Zbigniew BORYSIUK - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
12.
dr hab. Michał KALISZAN - w dyscyplinie nauki medyczne
13.
dr hab. Barbara Helena LISOWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne
14.
dr hab. Jan Franciszek MATYSIAK - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
15.
dr hab. Anna MIKA - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
16.
dr hab. Jarosław Jan PINKAS - w dyscyplinie nauki medyczne
17.
dr hab. Artur Władysław WDOWIAK

nauk ścisłych i przyrodniczych

18.
dr hab. Piotr DOBRZYŃSKI - w dyscyplinie nauki chemiczne

sztuki

19.
dr hab. Inga Monika LEWANDOWSKA - w dyscyplinie sztuki muzyczne
20.
dr hab. Paweł Stanisław PRZYTOCKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne