Monitor Polski

M.P.2020.378

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2020

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Ewa BIŃCZYK
2. dr hab. Michał Piotr JANUSZKIEWICZ
3. ks. dr hab. Zdzisław Andrzej KROPIDŁOWSKI
4. dr hab. Tomasz Andrzej LISOWSKI
5. dr hab. Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA
6. dr hab. Piotr Jacek ZAWOJSKI

nauk inżynieryjno-technicznych

7. dr hab. Krzysztof Jan CHMIELOWSKI
8. dr hab. Maria KASZYŃSKA
9. dr hab. Zbigniew Stefan PĘDZICH
10. dr hab. Wojciech Piotr PRZEGON
11. dr hab. Magdalena RUCKA
12. dr hab. Robert SIDEŁKO
13. dr hab. Wacław Adam SKOCZYŃSKI
14. dr hab. Tomasz STARECKI
15. dr hab. Marcin SZEGA
16. dr hab. Lucjan ŚNIEŻEK
17. dr hab. Artur Tomasz TYLISZCZAK
18. dr hab. Adam Wacław WIERZBICKI
19. dr hab. Jerzy WOJEWODA
20. dr hab. Agnieszka Monika WÓJTOWICZ
21. dr hab. Artur ZBICIAK
22. dr hab. Janusz Andrzej ZMYWACZYK

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

23. dr hab. Aleksandra Izabela CZERW
24. dr hab. Krzysztof DZIEWANOWSKI
25. dr hab. Anna Iwona FIJAŁKOWSKA
26. dr hab. Agata Anna FILIP
27. dr hab. Grzegorz Paweł GAJOS
28. dr hab. Hanna Marzena GERBER
29. dr hab. Elżbieta Joanna GROCHOWSKA-NIEDWOROK
30. dr hab. Ireneusz Piotr GRUDZIŃSKI
31. dr hab. Ewelina Pia GRYWALSKA
32. dr hab. Lidia Renata HIRNLE
33. dr hab. Dariusz Michał IŻYCKI
34. dr hab. Halina Danuta JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA
35. dr hab. Grzegorz KOPEĆ
36. dr hab. Gabriela KRÄMER-MAREK
37. dr hab. Ewa Jadwiga KRÓL
38. dr hab. Robert Józef KRÓL
39. dr hab. Agnieszka Beata MIELCZAREK
40. dr hab. Kryspin Ryszard NIEDZIELSKI
41. dr hab. Michał Jerzy RADWAN
42. dr hab. Witold Jan RONGIES
43. dr hab. Agnieszka Aleksandra SAMOCHOWIEC
44. dr hab. Zbigniew SERAFIN
45. dr hab. Marcin Andrzej SOBCZAK
46. dr hab. Arkadiusz Paweł SZTERK
47. dr hab. Anna TOMASZUK-KAZBERUK
48. dr hab. Krystyna Maria TYRPIEŃ-GOLDER
49. dr hab. Mieszko Adam WIĘCKIEWICZ
50. dr hab. Henryk Włodzimierz WITAS
51. dr hab. Marcin Paweł ZIELIŃSKI

nauk rolniczych

52. dr hab. Wioletta BŁASZCZAK
53. dr hab. Tomasz Stanisław CENCEK
54. dr hab. Maciej JANECZEK
55. dr hab. Andrzej Aleksander KALISZ
56. dr hab. Iwona Zofia KONOPKA
57. dr hab. Jolanta KORZENIOWSKA
58. dr hab. Robert Jacek KUPCZYŃSKI
59. dr hab. Krzysztof NIEMCZUK
60. dr hab. Bożena PAWŁOWSKA
61. dr hab. Axel Peter SCHWERK
62. dr hab. Małgorzata ŚWIĄTKIEWICZ
63. dr hab. Cezary Andrzej TKACZUK
64. dr hab. Danuta Kazimiera URBAN
65. dr hab. Barbara Elżbieta WRÓBLEWSKA
66. dr hab. Iwona ŻUR

nauk społecznych

67. dr hab. Filip CHYBALSKI
68. dr hab. Bogdan Witold GRENDA
69. dr hab. Jakub Marek GROWIEC
70. dr hab. Ewa Maria HAMAN
71. dr hab. Jan KLIMEK
72. dr hab. Teresa Łucja KRAŚNICKA
73. dr hab. Alina MATUSZAK-FLEJSZMAN
74. dr hab. Paweł Krzysztof MIŁOBĘDZKI
75. dr hab. Joanna Olga PALISZKIEWICZ
76. dr hab. Marzena REMLEIN
77. dr hab. Radosław WOLNIAK
78. dr hab. Ewa Katarzyna WYSOCKA
79. dr hab. Maciej Tomasz ZASTEMPOWSKI

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

80. dr hab. Piotr Wacław KRAJEWSKI
81. dr hab. Tadeusz Henryk KOCOWSKI
82. dr hab. Arkadiusz Andrzej LACH
83. dr hab. Maciej Dariusz MARSZAŁ
84. dr hab. Maciej Tadeusz ROGALSKI

nauk ścisłych i przyrodniczych

85. dr hab. Paweł BEDNAREK
86. dr hab. Katarzyna Ada BŁACHOWIAK-SAMOŁYK
87. dr hab. Winicjusz Antoni DROZDOWSKI
88. dr hab. Idalia KASPRZYK
89. dr hab. Adam Ryszard KISIEL
90. dr hab. Paweł Joachim KORECKI
91. dr hab. Jerzy Andrzej KWELA
92. dr hab. Marcin Grzegorz KWIT
93. dr hab. Jacek Marek LIPOK
94. dr hab. Małgorzata MAKOWSKA-JANUSIK
95. dr hab. Jaromir MICHAŁOWICZ
96. dr hab. Cezary Bogusław MITRUS
97. dr hab. Jacek Andrzej NIEMIEC
98. dr hab. Ewa Anna OBŁĄK
99. dr hab. Wojciech Igor PISULA
100. dr hab. Joanna SKÓRKO-GLONEK
101. dr hab. Adriana Katarzyna SZMIDT-JAWORSKA
102. dr hab. Maciej Robert WALCZAK
103. dr hab. Jakub Mateusz WŁODARCZYK

sztuki

104. dr hab. Krzysztof CHMIELEWSKI
105. dr hab. Agata Zofia KOBIERSKA
106. dr hab. Paweł Jan KRAUZOWICZ
107. dr hab. Ryszard KRAWCZUK
108. dr hab. Izabela ŁAPIŃSKA
109. dr hab. Zdzisław MADEJ
110. dr hab. Alicja MAJEWSKA
111. dr hab. Benedykt Rajmund MATUSIK
112. dr hab. Urszula Barbara SMAZA-GRALAK
113. dr hab. Waldemar Józef SUTRYK
114. dr hab. Mariusz Ryszard WŁODARCZYK
115. dr hab. Waldemar WOLAŃSKI