Monitor Polski

M.P.2019.985

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.7.2019

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Anna BAJER

2. dr hab. Teresa Monika OLEJNICZAK

3. dr hab. Agnieszka Iwona PIOTROWICZ-CIEŚLAK

4. dr hab. Dariusz Jacek SKARŻYŃSKI

nauk chemicznych

5. dr hab. Bogumił Eugeniusz BRYCKI

6. dr hab. Małgorzata Ewa GRABARCZYK

7. dr hab. Robert Ludwik WIECZOREK

nauk ekonomicznych

8. dr hab. Elżbieta Maria GOŁATA

9. dr hab. Małgorzata Krystyna ROZKWITALSKA

10. dr hab. Agnieszka Elżbieta SITKO-LUTEK

nauk farmaceutycznych

11. dr hab. Renata NOWAK

12. dr hab. Kinga Aleksandra SAŁAT

nauk fizycznych

13. dr hab. Jolanta PRYWER

nauk humanistycznych

14. dr hab. Arkadiusz Stanisław BAGŁAJEWSKI

15. dr hab. Michał KARA

16. dr hab. Jan Antoni KŁOS

17. dr hab. Andrzej MICHAŁOWSKI

18. dr hab. Zbigniew Czesław MIKOŁEJKO

nauk matematycznych

19. dr Marta LEWICKA

nauk medycznych

20. dr hab. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA

21. dr hab. Marcin Mikołaj FIJAŁKOWSKI

22. dr hab. Wojciech Romuald LEPPERT

23. dr hab. Natalia Maria MAREK-TRZONKOWSKA

24. dr hab. Jerzy Leon SOKALSKI

25. dr hab. Agnieszka Katarzyna SZYPOWSKA

nauk o Ziemi

26. dr hab. Marek DREWNIK

27. dr hab. Bartłomiej Igor WYŻGA

nauk prawnych

28. dr hab. Paweł Władysław BORSZOWSKI

nauk rolniczych

29. dr hab. Franciszek JANOWIAK

30. dr hab. Damian Tomasz JÓZEFIAK

31. dr hab. Mariusz Paweł MATYKA

32. dr hab. Katarzyna OGNIK

33. dr hab. Agnieszka Maria PSZCZÓŁKOWSKA

34. dr hab. Jan RADOŃ

35. dr hab. Jędrzej Jan TRAJER

nauk społecznych

36. dr hab. Eleonora Maria BIELAWSKA-BATOROWICZ

37. dr hab. Tomasz GMEREK

38. dr hab. Andrzej Zdzisław SEPKOWSKI

39. dr hab. Anna ŚLIZ

nauk technicznych

40. dr hab. Marcin DĘBOWSKI

41. dr hab. Krzysztof FUJAREWICZ

42. dr hab. Eugeniusz KODA

43. dr hab. Zbigniew Maria LEONOWICZ

44. dr hab. Mariusz MALINOWSKI

45. dr hab. Marek Łukasz MARCINEK

46. dr hab. Stanisław RABIEJ

47. dr hab. Rafał Mariusz RAKOCZY

48. dr hab. Zofia RZEPECKA

49. dr hab. Jacek SKORUPSKI

50. dr hab. Katarzyna Maria TKACZ-ŚMIECH

nauk weterynaryjnych

51. dr hab. Marcin Michał NOWAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

52. dr hab. Maciej Antoni PIEPRZYCA

sztuk muzycznych

53. dr hab. Wojciech POSPIECH

54. dr hab. Tomasz Jarosław SPALIŃSKI

sztuk plastycznych

55. dr hab. Jan BUJNOWSKI