Monitor Polski

M.P.2019.459

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2019 r. nr 115.6.2019
w sprawie nadania tytułu profesora 1

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych
1. dr hab. Joanna Bogumiła SZCZEPANOWSKA
2. dr hab. Ireneusz ŚLESAK

nauk chemicznych

3. dr hab. Maria Walentyna WIERZEJEWSKA

nauk ekonomicznych

4. dr hab. Jan Amir FAZLAGIĆ
5. dr hab. Piotr Michał JEDYNAK
6. dr hab. Dorota Maria JELONEK
7. dr hab. Karol Waldemar SCHNEIDER

nauk fizycznych

8. dr hab. Tomasz Grzegorz CZYSZANOWSKI
9. dr hab. Izabella Alicja GRZEGORY

nauk humanistycznych

10. dr hab. Marek Tadeusz BUŚ
11. dr hab. Adam PRZEPIÓRKOWSKI

nauk leśnych

12. dr hab. Mariusz Łukasz MAMIŃSKI

nauk medycznych

13. dr hab. Marlena BRONCEL
14. dr hab. Agata Ewa CZAJKA-JAKUBOWSKA
15. dr hab. Jerzy Wiktor KONSTANTYNOWICZ
16. dr hab. Ewa Grażyna KONTNY
17. dr hab. Wiesława Ewa NIKLIŃSKA
18. dr hab. Beata Mieczysława PEPŁOŃSKA
19. dr hab. Ewa Maria PILARSKA
20. dr hab. Andrzej Feliks PRZYLIPIAK
21. dr hab. Marcin Michał RUCIŃSKI
22. hab. Leszek Franciszek SZENBORN

nauk farmaceutycznych

23. dr hab. Ireneusz Ryszard SOWA

nauk o Ziemi

24. dr hab. Lidia Anita DZIERZBICKA-GŁOWACKA
25. dr hab. Beata Barbara ORLECKA-SIKORA

nauk rolniczych

26. dr hab. Joanna Magdalena MAKULSKA
27. dr hab. Jadwiga WIERZBOWSKA

nauk społecznych

28. dr hab. Elżbieta KOWALSKA-DUBAS
29. dr hab. Mirosława WAWRZAK-CHODACZEK

nauk technicznych

30. dr hab. Marcin BIZUKOJĆ
31. dr hab. Mirosław Mikołaj BUĆKO
32. dr hab. Władysław GARDZIEJCZYK
33. dr hab. Krzysztof Damian JÓŹWIKOWSKI
34. dr hab. Józef Andrzej KABIESZ
35. dr hab. Adam MORAWIEC
36. dr hab. Michał Stanisław NOWAK
37. dr hab. Tomasz Wojciech SIWOWSKI
38. dr Bogdan Stanisław STASZEWSKI

nauk teologicznych

39. ks. dr hab. Przemysław Jan KANTYKA

II. 

TYTUŁ PROFESORA

sztuk filmowych
40. dr hab. Marek Wiesław PÓŹNIAK
41. dr hab. Krzysztof RYNKIEWICZ
42. dr hab. Maria ZMARZ-KOCZANOWICZ

sztuk plastycznych

43. dr hab. Joanna Elżbieta GOŁASZEWSKA
44. dr hab. Grzegorz SZTWIERTNIA
45. dr hab. Rafał Jan ZIEMBIŃSKI
1 Postanowienie zmienione przez § 1 postanowienia z dnia 11 lipca 2019 r. (M.P.2019.984) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 9 maja 2019 r.