Monitor Polski

M.P.2019.453

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.5.2019

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych
1. dr hab. Sławomir CIESIELSKI
2. dr hab. Agnieszka Barbara GNIAZDOWSKA-PIEKARSKA
3. dr hab. Mirosława KUPRYJANOWICZ
4. dr hab. Jolanta Katarzyna ŁUKASIEWICZ
5. dr hab. Tadeusz MALEWSKI

nauk chemicznych

6. dr hab. Edyta PRONIEWICZ
7. dr hab. Tomasz PUZYN
8. dr hab. Piotr Tadeusz STEFANOWICZ
9. dr hab. Paweł Jerzy SZABELSKI
10. dr hab. Maciej Michał SZALENIEC
11. dr hab. Agnieszka SZUMNA

nauk ekonomicznych

12. dr hab. Przemysław HENSEL
13. dr hab. Kesra NERMEND
14. dr hab. Agnieszka Freda ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA

nauk fizycznych

15. dr hab. Ireneusz Paweł WEYMANN

nauk humanistycznych

16. dr hab. Tadeusz Jan LEWASZKIEWICZ
17. dr hab. Robert LITWIŃSKI
18. dr hab. Anna MALICKA-KLEPARSKA
19. dr hab. Przemysław NEHRING
20. dr hab. Tadeusz Stanisław SZCZEPAŃSKI
21. dr hab. Małgorzata Iwona WITASZEK-SAMBORSKA
22. dr hab. Jerzy Wacław ŻMUDZKI

nauk matematycznych

23. dr hab. Katarzyna Anna HORBACZ

nauk medycznych

24. dr hab. Marcin BARANOWSKI
25. dr hab. Bożena Stanisława CZARKOWSKA-PĄCZEK
26. dr hab. Violetta Joanna DYMICKA-PIEKARSKA
27. dr hab. Marcin Dominik GRABOWSKI
28. dr hab. Małgorzata KAJTA
29. dr hab. Bartosz Robert KARASZEWSKI
30. dr hab. Bożena Teresa KOCISZEWSKA-NAJMAN
31. dr hab. Agnieszka Edyta KOŁACIŃSKA
32. dr hab. Iwona Katarzyna KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA
33. dr hab. Maciej Jarosław MACHACZKA
34. dr hab. Krzysztof Piotr MILEWSKI
35. dr hab. Andrzej MYC
36. dr hab. Jolanta Ewa SACZKO
37. dr hab. Joanna Bożena STAŃCZAK
38. dr hab. Jacek Jan SZNURKOWSKI
39. dr hab. Robert Stanisław ŚMIGIEL

nauk o zdrowiu

40. dr hab. Anna LUBKOWSKA

nauk o Ziemi

41. dr hab. Iwona Bronisława SAGAN
42. dr hab. Jarosław Jan TĘGOWSKI

nauk rolniczych

43. dr hab. Krzysztof JÓŹWIAKOWSKI
44. dr hab. Daria MURAWSKA
45. dr hab. Joanna PUŁAWSKA

nauk społecznych

46. dr hab. Mirosław SOBECKI

nauk technicznych

47. dr hab. Katarzyna Natalia BRASZCZYŃSKA-MALIK
48. dr hab. Marek Jarosław HENCZKA
49. dr hab. Teresa Maria KELM-KRAUZE
50. dr hab. Sylwester Bogumił KŁYSZ
51. dr hab. Beata Adela NIEZGODA-ŻELASKO
52. dr hab. Zbigniew Antoni PIETRZYKOWSKI
53. dr hab. Konrad ŚWIERCZEK

nauk weterynaryjnych

54. dr hab. Tomasz GRABOWSKI

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych
55. dr hab. Piotr WOJTOWICZ

sztuk muzycznych

56. dr hab. Marek Jerzy ANDRYSEK
57. dr hab. Grzegorz Piotr BIEGAS

sztuk plastycznych

58. dr hab. Bogusława Lucyna BORTNIK-MORAJDA
59. dr hab. Andrzej Włodzimierz RYSIŃSKI

sztuk teatralnych

60. dr hab. Andrzej DOMALIK