Monitor Polski

M.P.2019.136

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE nr 115.1.2019
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Marcin Krzysztof FILIPECKI
2. dr hab. Anna Beata JAROSZ - WILKOŁAZKA
3. dr hab. Krzysztof PYRĆ
4. dr hab. Magdalena Maria ROST - ROSZKOWSKA
5. dr hab. Anita Barbara RYWIŃSKA
6. dr hab. Andrzej Tomasz WIERZBICKI

nauk chemicznych

7. dr hab. Andrzej Maria HUCZKO
8. dr hab. Jarosław Aleksander LEWKOWSKI
9. dr hab. Sławomir Robert SZAFERT
10. dr hab. Andrzej WASIK

nauk ekonomicznych

11. dr hab. Agnieszka Izabela BARUK
12. dr hab. Krzysztof Jan FIRLEJ
13. dr hab. Aldona Joanna GLIŃSKA - NEWEŚ
14. dr hab. Maciej Jerzy NOWAK

nauk farmaceutycznych

15. dr hab. Justyna Elżbieta BRASUŃ
16. dr hab. Włodzimierz OPOKA
17. dr hab. Paweł Maria ZAJDEL nauk fizycznych
18. dr hab. Ryszard Robert BUCZYŃSKI
19. dr hab. Marian CHOLEWA

nauk humanistycznych

20. dr hab. Jarosław Jerzy KITA

nauk matematycznych

21. dr hab. Robert Antoni WOLAK

nauk medycznych

22. dr hab. Grzegorz Władysław BASAK
23. dr hab. Wojciech BIK
24. dr hab. Paweł Wojciech BURCHARDT
25. dr hab. Rafał CZAJKOWSKI
26. dr hab. Jacek Maciej DAROSZEWSKI
27. dr hab. Dorota DWORAKOWSKA
28. dr hab. Łukasz Stanisław DZIECIUCHOWICZ
29. dr hab. Jerzy Stanisław GARCAREK
30. dr hab. Bohdan August GÓRSKI
31. dr hab. Robert Mariusz JACH
32. dr hab. Maciej Wojciech JANKOWSKI
33. dr hab. Dorota Agnieszka KALETA
34. dr hab. Jerzy Tycjan KLIJANIENKO
35. dr hab. Janusz KOCKI
36. dr hab. Marcin KURZYNA
37. dr hab. Anna Zofia MACHOY - MOKRZYŃSKA
38. dr hab. Jerzy Adam MACKIEWICZ
39. dr hab. Tomasz Paweł MOSZURA
40. dr hab. Krzysztof Jan MUCHA
41. dr hab. Dorota Maria POJDA-WILCZEK
42. dr hab. Kinga Daria POLAŃSKA
43. dr hab. Anna Jadwiga RATAJSKA
44. dr hab. Radosław ROLA
45. dr hab. Elżbieta Jolanta SALIŃSKA
46. dr hab. Halina Lidia SIENKIEWICZ - JAROSZ
47. dr hab. Lidia Marta STRUŻYŃSKA
48. dr hab. Artur Adam SZLUBOWSKI
49. dr hab. Marcin Waldemar SZYMAŃSKI
50. dr hab. Anna Maria TORRES
51. dr hab. Bożena Hanna WALEWSKA - ZIELECKA
52. dr hab. Urszula Barbara ZALESKA-DOROBISZ
53. dr hab. Małgorzata Maria ZWOLIŃSKA - WCISŁO

nauk o Ziemi

54. dr hab. Aleksandra Lidia GAWĘDA
55. dr hab. Adam Czesław PIECZKA

nauk rolniczych

56. dr hab. Marek Grzegorz BABICZ
57. dr hab. Anna Jadwiga CHMIELOWIEC - KORZENIOWSKA
58. dr hab. Jacek Andrzej DACH
59. dr hab. Anna GLISZCZYŃSKA - ŚWIGŁO
60. dr hab. Anna IWANIAK
61. dr hab. Małgorzata KIEŁKIEWICZ - SZANIAWSKA

nauk technicznych

62. dr Henryk ANGLART
63. dr hab. Agata BONENBERG
64. dr hab. Grzegorz DANILEWICZ
65. dr hab. Piotr Józef FEDELIŃSKI
66. dr hab. Iwona GRABAREK
67. dr hab. Jerzy MAŁACHOWSKI
68. dr hab. Tomasz Piotr MARKIEWICZ
69. dr hab. Grzegorz Jacek NALEPA
70. dr hab. Anna Katarzyna PAWLIKOWSKA - PIECHOTKA
71. dr hab. Grzegorz REDLARSKI
72. dr hab. Jacek Bolesław SŁANIA

nauk weterynaryjnych

73. dr hab. Magdalena Monika GAJĘCKA
74. dr hab. Magdalena KRÓL
75. dr hab. Agnieszka NOSZCZYK - NOWAK
76. dr hab. Artur RZEŻUTKA
77. dr hab. Janina SKIPOR - LAHUTA
78. dr hab. Izabela WOCŁAWEK - POTOCKA
II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

79. dr hab. Janusz POŁOM sztuk muzycznych
80. dr hab. Marek Wilhelm BARAŃSKI
81. dr hab. Magdalena Anna BLUM
82. dr hab. Dariusz Stefan SAMÓL

sztuk teatralnych

83. dr hab. Loretta CICHOWICZ
84. dr hab. Sylwia Anna JANOWICZ-DOBROWOLSKA