Monitor Polski

M.P.2018.1255

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r. nr 115.12.2018
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 i 2024) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Wojciech DZWOLAK
2. dr hab. Joanna KARPIŃSKA
3. dr hab. Janusz Piotr ZACHARA

nauk ekonomicznych

4. dr hab. Jerzy Marian GROBELNY
5. dr hab. Jerzy KITOWSKI

nauk humanistycznych

6. dr hab. Piotr Wacław BILIŃSKI
7. dr hab. Janusz Tadeusz KRUPIŃSKI
8. dr hab. Jarosław Adam MOKLAK
9. dr hab. Katarzyna Marianna PAPRZYCKA-HAUSMAN

nauk o Ziemi

10. dr hab. Tomasz Mieczysław NIEDZIELSKI

nauk prawnych

11. dr hab. Agnieszka Barbara MALAREWICZ-JAKUBÓW
12. dr hab. Małgorzata Beata MASTERNAK-KUBIAK
13. dr hab. Iwona NIŻNIK-DOBOSZ

nauk społecznych

14. dr hab. Agata CUDOWSKA
15. dr hab. Małgorzata Ewa PIETRASIAK
16. dr hab. Krzysztof Maria SZCZERSKI
17. dr hab. Tomasz Paweł ZARYCKI

nauk technicznych

18. dr hab. Wiesław BARNAT
19. dr hab. Anna Danuta DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ
20. dr hab. Małgorzata KOTULSKA
21. dr hab. Jadwiga LASKA
22. dr hab. Lidia LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA
23. dr hab. Mirosław MALIŃSKI
24. dr hab. Jacek MARCZEWSKI
25. dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA
26. dr hab. Jacek Stanisław SZCZERBA

nauk teologicznych

27. ks. dr hab. Janusz SZULIST

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych
28. dr hab. Sławomir Paweł KOSMYNKA
29. dr hab. Wojciech Jerzy PUKOCZ