Monitor Polski

M.P.2018.854

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.10.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych
1. dr hab. Edward BARANIAK
2. dr hab. Grzegorz BARTOSZEWSKI
3. dr hab. Elżbieta Beata KIERZEK
4. dr hab. Piotr Paweł KOZŁOWSKI
5. dr hab. Joanna MORACZEWSKA
6. dr hab. Zbigniew Piotr POLAŃSKI
7. dr hab. Jakub SAWICKI

nauk chemicznych

8. dr hab. Bogusław Józef BAŚ
9. dr hab. Barbara Krystyna GIL
10. dr hab. Rafał GŁOWACKI
11. dr hab. Iwona Małgorzata ŁAKOMSKA
12. dr hab. Jerzy Paweł ŁUKASZEWICZ
13. dr hab. Ewa Maria SIEDLECKA

nauk ekonomicznych

14. dr hab. Mikołaj CZAJKOWSKI

nauk farmaceutycznych

15. dr hab. Wojciech MILTYK
16. dr hab. Jacek Paweł SAPA
17. dr hab. Katarzyna WINNICKA

nauk fizycznych

18. dr hab. Grzegorz SĘK

nauk humanistycznych

19. dr hab. Magdalena Anna DZIADEK
20. dr hab. Zbigniew Lucjan GNAT-WIETESKA
21. dr hab. Waldemar Tadeusz KULIGOWSKI
22. dr hab. Mirosław Jerzy LENART
23. dr hab. Małgorzata PRZENIOSŁO
24. dr hab. Piotr TYLUS

nauk medycznych

25. dr hab. Krzysztof Aleksander BARTUŚ
26. dr hab. Grzegorz Józef BAJOR
27. dr hab. Bożenna Barbara KARCZMAREK-BOROWSKA
28. dr hab. Bartłomiej Jan KAŁUŻNY
29. dr hab. Krzysztof Konrad KORZENIEWSKI
30. dr hab. Przemysław Józef MAŃKOWSKI
31. dr hab. Przemysław Piotr MITKOWSKI
32. dr hab. Joanna Małgorzata OŚWIĘCIMSKA
33. dr hab. Marek PIETRYGA
34. dr hab. Andrzej Tadeusz PŁAWSKI

nauk o kulturze fizycznej

35. dr hab. Paweł Jan CIĘSZCZYK
36. dr hab. Tomasz TASIEMSKI

nauk o Ziemi

37. dr hab. Leszek Leonard CZECHOWSKI
38. dr hab. Maria Anna WŁODARSKA-KOWALCZUK

nauk prawnych

39. dr hab. Adam Witold NITA
40. dr hab. Andrzej Józef POWAŁOWSKI

nauk rolniczych

41. dr hab. Stanisław Bogdan BŁAŻEJAK

nauk społecznych

42. dr hab. Jolanta Maria ITRICH-DRABAREK
43. dr hab. Artur Sławomir GRUSZCZAK
44. dr hab. Piotr Bolesław SAŁUSTOWICZ
45. dr hab. Zbigniew Bolesław WIKTOR

nauk technicznych

46. dr hab. Anna CHROBOK
47. dr hab. Piotr DUDA
48. dr hab. Aleksander Gracjan KAROLCZUK
49. dr hab. Andrzej REŃSKI
50. dr hab. Wojciech STANEK
51. dr hab. Tadeusz Stanisław URBAN
52. dr hab. Przemysław Wojciech WACHULAK

nauk weterynaryjnych

53. dr hab. Jose Luis VALVERDE PIEDRA

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
54. dr hab. Marek Jan KALINOWSKI
55. dr hab. Wacław Krzysztof MULAK
56. dr hab. Barbara OKOŃ-MAKOWSKA

sztuk plastycznych

57. dr hab. Jarosław DZIĘCIELEWSKI