Monitor Polski

M.P.2018.748

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.8.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Grzegorz Dariusz SULKA

nauk ekonomicznych

2. dr hab. Nelly Maria DASZKIEWICZ

nauk farmaceutycznych

3. dr hab. Przemysław Łukasz MIKOŁAJCZAK

nauk fizycznych

4. dr hab. Mikhail BRIK
5. dr hab. Robert Henryk KUDRAWIEC
6. dr hab. Bogusław TOMANEK

nauk humanistycznych

7. dr hab. Tomasz KUBIKOWSKI
8. dr hab. Dariusz Jan KULESZA
9. dr hab. Grzegorz Maria LESZCZYŃSKI
10. dr hab. Ewa ŁUKASZYK
11. dr hab. Andrzej Jerzy PIEŃKOS
12. dr hab. Shoshana RONEN
13. dr hab. Irena Bogusława SZCZEPANKOWSKA
14. dr hab. Jolanta SZTACHELSKA
15. dr hab. Paweł Andrzej ZIMNIAK

nauk leśnych

16. dr hab. Wojciech GRODZKI

nauk matematycznych

17. dr hab. Urszula Alicja FORYŚ

nauk medycznych

18. dr hab. Joanna Bratysława ANTOSZEWSKA-SMITH
19. dr hab. Maciej BOROWIEC
20. dr hab. Tomasz Maciej KOŚCIŃSKI
21. dr hab. Magdalena KUŹMA-KOZAKIEWICZ
22. dr hab. Zbigniew Bogusław LORENC
23. dr hab. Elżbieta Barbara SMOLEWSKA

nauk o zdrowiu

24. dr hab. Krystyna Danuta JARACZ

nauk prawnych

25. dr hab. Wojciech Stanisław GÓRALCZYK
26. dr hab. Hanna Magdalena PALUSZKIEWICZ

nauk rolniczych

27. dr hab. Agnieszka Aldona BLITEK
28. dr hab. Agnieszka WIERZBICKA

nauk technicznych

29. dr hab. Andrzej Antoni BIAŁKIEWICZ
30. dr hab. Tomasz CZUJKO
31. dr hab. Anna Małgorzata HALICKA
32. dr hab. Zbisław Janusz TABOR

nauk teologicznych

33. ks. dr hab. Artur Grzegorz MALINA

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
34. dr hab. Jarosław DRZEWIECKI
35. dr hab. Renata MARZEC

sztuk plastycznych

36. dr hab. Jan GRYKA
37. dr hab. Bogdan KRÓL
38. dr hab. Jacek Kazimierz STASZEWSKI

sztuk teatralnych

39. dr hab. Marta Maria RAU