Monitor Polski

M.P.2018.252

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.4.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Irena GIEŁWANOWSKA
2. dr hab. Anna HERMAN-ANTOSIEWICZ
3. dr hab. Dorota Alicja NALEPKA

nauk chemicznych

4. dr hab. Irena SZCZYGIEŁ nauk ekonomicznych
5. dr hab. Robert Władysław CIBOROWSKI
6. dr hab. Teresa Maria TARANKO

nauk farmaceutycznych

7. dr hab. Michał Piotr MARSZAŁŁ

nauk fizycznych

8. dr hab. Andrzej Tomasz GRUDKA
9. dr Marek Jan RUBEL

nauk humanistycznych

10. dr hab. Elwira Joanna BUSZEWICZ
11. dr hab. Roman DĄBROWSKI
12. dr hab. Piotr Karol JUSZKIEWICZ
13. dr hab. Mirosław Zenon KŁUSEK
14. dr hab. Krzysztof Leszek Ignacy SKUPIEŃSKI
15. dr hab. Jolanta SUJECKA-ZAJĄC
16. dr hab. Anna Danuta WYPYCH-GAWROŃSKA

nauk leśnych

17. dr hab. Ewa FABISIAK
18. dr hab. Piotr Bogusław GRUBA
19. dr hab. Jarosław Franciszek SOCHA

nauk medycznych

20. dr hab. Maria Elżbieta DUDZIAK
21. dr hab. Radosław GAWLIK
22. dr hab. Bohdan Józef GWORYS
23. dr hab. Bogusław Stanisław KAPELAK
24. dr hab. Marek Stanisław KAWECKI
25. dr hab. Jarosław Andrzej KOCIĘCKI
26. dr hab. Łukasz Jerzy KRZYCH
27. dr hab. Beata Katarzyna SIKORSKA
28. dr hab. Zygmunt WARZECHA
29. dr hab. Katarzyna ZORENA

nauk o Ziemi

30. dr hab. Piotr Stanisław GŁOWACKI
31. dr hab. Piotr Artur WERNER

nauk rolniczych

32. dr hab. Dariusz PIESIK

nauk społecznych

33. dr hab. Józefa BAŁACHOWICZ
34. dr hab. Grażyna Janina DRYŻAŁOWSKA
35. dr hab. Andrzej Roman SZYMONIK

nauk technicznych

36. dr hab. Marek FERTSCH
37. dr hab. Paweł FRĄCZ
38. dr hab. Lothar Josef KROLL
39. dr hab. Barbara KUBICA
40. dr hab. Krzysztof KUPIEC
41. dr hab. Marek Jan ŁAGODA

nauk weterynaryjnych

42. dr hab. Roland Radosław KOZDROWSKI
43. dr hab. Małgorzata Marta POMORSKA-MÓL