Monitor Polski

M.P.2018.250

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.2.2018

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Katarzyna BRZOSTEK
2. dr hab. Krzysztof GRZYWNOWICZ
3. dr hab. Dagmara Ewa JAKIMOWICZ
4. dr hab. Tomasz Adam ŚLIWIŃSKI
5. dr hab. Karina Beata WIECZOREK

nauk chemicznych

6. dr hab. Michał Szymon DASZYKOWSKI
7. dr hab. Przemysław NIEDZIELSKI

nauk ekonomicznych

8. dr hab. Grzegorz KOŃCZAK
9. dr hab. Stanisław KOWALCZYK

nauk fizycznych

10. dr hab. Anna PERELOMOVA
11. dr hab. Andrzej Waldemar WAWRO

nauk humanistycznych

12. dr hab. Dariusz Andrzej NAWROT
13. dr hab. Ewa Anna NOWAK
14. dr hab. Andrzej Stanisław TUCHOWSKI
15. dr hab. Aleksander Marek WOŹNY

nauk matematycznych

16. dr hab. Piotr Maciej OPROCHA

nauk medycznych

17. dr hab. Piotr CERANOWICZ
18. dr hab. Rafał Tomasz DZIADZIUSZKO
19. dr hab. Aleksander Michał GARLICKI
20. dr hab. Katarzyna GUZIŃSKA-USTYMOWICZ
21. dr hab. Przemysław Krzysztof GUZIK
22. dr hab. Anna JAKUBOWSKA
23. dr hab. Krzysztof Michał JAMROZIAK
24. dr hab. Aleksandra Ewa LESIAK
25. dr hab. Paweł Marek NACHULEWICZ
26. dr hab. Maria Barbara OLSZOWSKA
27. dr hab. Rafał Artur STOJKO
28. dr hab. Iwona Irena WYBRAŃSKA

nauk o Ziemi

29. dr hab. Ewa Lena KROGULEC
30. dr hab. Oimahmad RAHMONOV

nauk prawnych

31. dr hab. Jakub STELINA

nauk rolniczych

32. dr hab. Barbara Elżbieta PIETRUSZKA

nauk społecznych

33. dr hab. Barbara Halina JÓZEFIK
34. dr hab. Ireneusz Paweł KAROLEWSKI
35. dr hab. Kazimierz KIK
36. dr hab. Krzysztof Jan SZMIDT

nauk technicznych

37. dr Jacek GONDZIO
38. dr hab. Przemysław Wojciech GRZEGORZEWSKI
39. dr hab. Daniel Wojciech SŁYŚ

II TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

40. dr hab. Marek SZYRYK

sztuk plastycznych

41. dr hab. Mirosław LEDWOSIŃSKI