Monitor Polski

M.P.2017.392

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2017

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

1. dr hab. Ewa Marzena SCHAB-BALCERZAK

nauk ekonomicznych

2. dr hab. Jan Józef BRZÓSKA

nauk farmaceutycznych

3. dr hab. Ewa Izabela BALCERCZAK

4. dr Paweł Michał KOZŁOWSKI

5. dr hab. Michał Jan MARKUSZEWSKI

nauk fizycznych

6. dr Krzysztof KEMPA

7. dr Marcin Melchior KONCZYKOWSKI

8. dr hab. Tomasz Kazimierz Paweł MARTYŃSKI

nauk humanistycznych

9. dr hab. Wojciech Jan BLAJER

10. dr hab. Grzegorz Marian JASIŃSKI

11. dr hab. Jacek Bronisław POLESKI

12. dr hab. Maciej SOIN

13. dr hab. Aleksandra Elżbieta UBERTOWSKA

nauk medycznych

14. dr hab. Agnieszka Aleksandra HAŁOŃ

15. dr hab. Roman Jan JANKOWSKI

16. dr hab. Wojciech Jan JURCZAK

17. dr hab. Przemysław JUSZCZYŃSKI

18. dr hab. Magdalena Teresa KLINK

19. dr hab. Mariusz KUŚMIERCZYK

20. dr hab. Joanna Irena MAJ

21. dr hab. Irena Marianna MANIECKA-BRYŁA

22. dr hab. Sergiusz Maciej NAWROCKI

23. dr hab. Joanna Maria PERA

24. dr hab. Marcin Piotr SIBIŃSKI

25. dr hab. Bogdan Zbigniew SOLNICA

26. dr hab. Dariusz Maciej SZPUREK

27. dr hab. Andrzej Jerzy TOMASZEWSKI

nauk o Ziemi

28. dr hab. Marek Jan CIESZKOWSKI

nauk prawnych

29. dr hab. Krzysztof ŚLEBZAK

nauk rolniczych

30. dr hab. Małgorzata BRZEZIŃSKA

31. dr hab. Andrzej Adam BIEGANOWSKI

32. dr hab. Andrzej Dariusz WOŹNIAK

nauk społecznych

33. dr hab. Andrzej POLAK

34. dr hab. Teresa SASIŃSKA-KLAS

35. dr hab. Maciej SZCZUROWSKI

36. dr hab. Jacek WOJNICKI

nauk technicznych

37. dr hab. Piotr Jerzy CHRZAN

38. dr hab. Jacek Jarosław ELIASZ

39. dr hab. Barbara Ewa GRONOSTAJSKA

40. dr hab. Marek GRZEGORZEWSKI

41. dr hab. Marian Paweł KAMPIK

42. dr hab. Anna Małgorzata KAWAŁEK

43. dr hab. Katarzyna Agnieszka KONOPKA

44. dr hab. Krzysztof Jacek LEWENSTEIN

45. dr hab. Ewa Marzena NIEWIADOMSKA - SZYNKIEWICZ

46. dr hab. Artur PAWŁOWSKI

47. dr hab. Jacek Sławomir PIELECHA

48. dr hab. Andrzej SERUGA

49. dr hab. Jerzy Adam SMOLIK

50. dr hab. Wiesław STAROWICZ

51. dr hab. Ryszard Andrzej ŚWIETLIK

52. dr hab. Adam WOŹNIAK

53. dr hab. Jan Aleksander ŻERA

nauk teologicznych

54. ks. dr hab. Jan KOCHEL

nauk weterynaryjnych

55. dr hab. Marcin Wawrzyniec BAŃBURA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

56. dr hab. Ryszard Wiesław BEDNAREK

57. dr hab. Bernard Zygmunt MASELI

58. dr hab. Krzysztof Andrzej PRZYBYŁOWICZ

59. dr hab. Zdzisław STOLARCZYK

60. dr hab. Sławek Adam WRÓBLEWSKI

sztuk plastycznych

61. dr hab. Rastislav BIARINEC

62. dr hab. Mieszko TYLKA