Monitor Polski

M.P.2016.1135

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.8.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Izabela ŚWIĘCICKA nauk chemicznych

2. dr hab. Wojciech MACYK nauk farmaceutycznych

3. dr hab. Jadwiga Zofia TURŁO nauk fizycznych

4. dr hab. Jan Szczepan BŁĘCKI

5. dr hab. Aleksiej PAMIATNYCH nauk humanistycznych

6. dr hab. Danuta Halina DĄBROWSKA

7. dr hab. Małgorzata ŁOBOZ

8. dr hab. Zdzisława Janina MOKRANOWSKA

9. dr hab. Piotr Robert MUCHOWSKI

10. dr hab. Michał Stanisław OSTROWICKI

11. dr hab. Wojciech Rafał OWCZARSKI

12. dr hab. Joanna Maria SOSNOWSKA

13. dr hab. Jerzy SZYŁAK

14. dr hab. Piotr ZWIERZCHOWSKI nauk leśnych

15. dr hab. Marcin PIETRZYKOWSKI nauk matematycznych

16. dr hab. Krzysztof Cyprian KRUPIŃSKI

nauk medycznych

17. dr hab. Grażyna Teresa CZAJA-BULSA

18. dr hab. Józef Piotr KNAP

19. dr hab. Piotr Andrzej LAUDAŃSKI

20. dr hab. Marcin MONIUSZKO

21. dr hab. Waldemar Bogdan PATKOWSKI

22. dr hab. Jadwiga Anna RACHTAN

23. dr hab. Wiesława Elżbieta WIDŁAK

24. dr hab. Adam WINDAK

nauk prawnych

25. dr hab. Dariusz Waldemar DUDEK

nauk rolniczych

26. dr hab. Lesław JUSZCZAK

27. dr hab. Elżbieta Izabela NIEMIRYCZ

nauk społecznych

28. dr hab. Anna BARSKA

29. dr hab. Elżbieta Krystyna CZYKWIN

30. dr hab. Agnieszka Aleksandra GROMKOWSKA-MELOSIK

31. dr hab. Roman LEPPERT

32. dr hab. Ewa POLAK

33. dr hab. Barbara Tatiana STOCZEWSKA

nauk technicznych

34. dr hab. Jerzy Józef BARTNICKI

35. dr hab. Włodzimierz CHOROMAŃSKI

36. dr hab. Jakub Aleksander LEWICKI

37. dr hab. Sebastian Jerzy MRÓZ

38. dr hab. Tomasz OKRUSZKO

39. dr hab. Zdzisława OWSIAK

40. dr hab. Krzysztof SZABAT

41. dr hab. Zdzisław Antoni WIĘCKOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

42. dr Krzysztof BEDNAREK

43. dr hab. Danuta Helena SZLAGOWSKA sztuk plastycznych

44. dr hab. Wojciech Jacek MAŁOLEPSZY