Monitor Polski

M.P.2016.728

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.4.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Sławomir Marek KOZIEŁ
2. dr hab. Leszek Stanisław RYCHLIK

nauk chemicznych

3. dr hab. Lucjan Jacek CHMIELARZ
4. dr hab. Tomasz PAŃCZYK

nauk ekonomicznych

5. dr hab. Mirosława JANOŚ-KRESŁO

nauk fizycznych

6. dr hab. Sebastian Paweł MAĆKOWSKI

nauk humanistycznych

7. dr hab. Marian Stanisław CHACHAJ
8. dr hab. Janusz DOBIESZEWSKI
9. ks. dr hab. Jan KROKOS
10. dr hab. Maciej MANIKOWSKI
11. dr hab. Christine Sylvia MOISAN-JABLONSKI
12. dr hab. Marek WILCZYŃSKI

nauk matematycznych

13. dr hab. Piotr LICZBERSKI
14. dr hab. Marek RUTKOWSKI

nauk medycznych

15. dr hab. Marcin Łukasz BARCZYŃSKI
16. dr hab. Marzena Magdalena GAJĘCKA
17. dr hab. Tadeusz Roman GROCHOWIECKI
18. dr hab. Irena JANKOWSKA
19. dr hab. Agnieszka Joanna KORDEK
20. dr hab. Ireneusz Franciszek NAWROT
21. dr hab. Janusz Włodzimierz OLĘDZKI
22. dr hab. Łukasz Jan SZUMOWSKI
23. dr hab. Maciej Zygmunt TĘSIOROWSKI
24. dr hab. Marek Adam ZMYŚLONY

nauk społecznych

25. dr hab. Jadwiga KUCZYŃSKA-KWAPISZ
26. dr hab. Krystyna Kazimiera MILCZAREK-PANKOWSKA

nauk technicznych

27. dr hab. Elżbieta Marzenna BIELECKA
28. dr hab. Andrzej GIERCZYCKI
29. dr hab. Jarosław JANICKI
30. dr hab. Tomasz POPŁAWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

31. dr hab. Łukasz Jan KONIECZKO