Monitor Polski

M.P.2016.729

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 115.5.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Marcin Eugeniusz CZERWIŃSKI
2. dr hab. Nadzieja DRELA

nauk chemicznych

3. dr hab. Marcin DRĄG
4. dr hab. Tomasz Jan GIERCZAK
5. dr hab. Artur Jacek MUCHA

nauk farmaceutycznych

6. dr hab. Andrzej Oskar TOKARZ

nauk humanistycznych

7. dr hab. Anna Stanisława KUTAJ-MARKOWSKA
8. dr hab. Dariusz KUŹMINA
9. dr hab. Daniel Eljasz MAKOWIECKI
10. dr hab. Danuta Jadwiga OPACKA-WALASEK
11. dr hab. Barbara Grażyna SZOTEK
12. dr hab. Ryszard Wiesław WOLNY

nauk medycznych

13. dr hab. Paweł Robert BLECHARZ
14. dr hab. Andrzej Jerzy Władysław HORBAN
15. dr hab. Wacław Stanisław KOCHMAN
16. dr hab. Dominika Anna NOWIS
17. dr hab. Paweł Krzysztof WŁODARSKI

nauk o Ziemi

18. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ

nauk prawnych

19. dr hab. Marek PIECHOWIAK
20. dr hab. Tomasz Maria Antoni SOKOŁOWSKI

nauk rolniczych

21. dr hab. Bożena ŁOZOWICKA

nauk społecznych

22. dr hab. Ewa Małgorzata PRZYBYLSKA
23. dr hab. Irena SZYBIAK

nauk technicznych

24. dr hab. Przemysław KAZIENKO
25. dr hab. Jerzy KWAŚNIKOWSKI
26. dr hab. Sylwia Halina MOZIA
27. dr hab. Grażyna Anna PŁAZA
28. dr hab. Konrad ŚWIRSKI
29. dr hab. Beata Anna TRYBA
30. dr hab. Adam Stanisław WEINTRIT