Monitor Polski

M.P.2016.183

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.2.2016

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Wiktor Antoni BUKOWSKI

nauk ekonomicznych

2. dr hab. Iga RUDAWSKA

nauk fizycznych

3. dr hab. Ulrich Reinhold Max Erich GEPPERT

nauk humanistycznych

4. dr hab. Zofia BILUT-HOMPLEWICZ
5. dr hab. Elżbieta CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA
6. dr hab. Robert Waldemar CIEŚLAK
7. dr hab. Ryszard Zbigniew GRZESIK
8. dr hab. Ryszard Władysław KOZIOŁEK
9. dr hab. Urszula Monika PAPROCKA-PIOTROWSKA
10. dr hab. Radosław Robert PAWELEC
11. dr hab. Wacław Antoni RAPAK
12. dr hab. Krzysztof Jan STOPKA

nauk matematycznych

13. dr hab. Zbigniew SZKUTNIK

nauk medycznych

14. dr hab. Monika BEKIESIŃSKA-FIGATOWSKA
15. dr hab. Mariusz FRĄCZEK
16. dr hab. Arleta KOWALA-PIASKOWSKA
17. dr hab. Maciej LESIAK
18. dr hab. Miłosz Stanisław PARCZEWSKI
19. dr hab. Piotr PRZYBYŁOWSKI
20. dr hab. Krzysztof Adam RYTLEWSKI

nauk o kulturze fizycznej

21. dr hab. Wojciech Jan CYNARSKI

nauk o Ziemi

22. dr hab. Marian Teofil WAGNER

nauk prawnych

23. dr hab. Adam Cezary BOSIACKI
24. dr hab. Zbigniew Tadeusz HAJN
25. dr hab. Małgorzata Zofia KRÓL
26. dr hab. Jarosław Piotr MAJEWSKI

nauk rolniczych

27. dr hab. Adam FIGIEL

nauk społecznych

28. dr hab. Jan Marian STANIK
29. dr hab. Ryszard ŻELICHOWSKI

nauk technicznych

30. dr hab. Adam Tadeusz ADAMKOWSKI
31. dr hab. Elżbieta Maria BEREŚ-PAWLIK
32. dr Marek BUDZYŃSKI
33. dr hab. Antoni BUKALUK
34. dr hab. Grzegorz GLINKA
35. dr hab. Dariusz Bolesław KATA
36. dr hab. Krzysztof Jan KRAWCZYK
37. dr hab. Jerzy Andrzej LIPSKI
38. dr hab. Robert Piotr MASZTALSKI
39. dr hab. Lucyna NYKA
40. dr hab. Marek PABICH
41. dr hab. Lucjan Henryk SWADŹBA
42. dr hab. Grzegorz Wiktor ZBOIŃSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
43. dr hab. Bogdan Marek DREWNOWSKI