Monitor Polski

M.P.2016.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.1.2016

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Maciej Wojciech BAGIŃSKI
2. dr hab. Maria Krystyna JAWORSKA

nauk farmaceutycznych

3. dr hab. Adam Jan MATKOWSKI

nauk fizycznych

4. dr hab. Michał BANASZAK

nauk humanistycznych

5. dr hab. Andrzej Paweł BIŁAT
6. dr hab. Jadwiga Bożena CZERWIŃSKA
7. dr hab. Maciej Zdzisław KOKOSZKO
8. dr hab. Mirosław Jerzy LESZKA
9. dr hab. Aleksander Wojciech MIKOŁAJCZAK
10. dr hab. Teresa PĘKALA
11. dr hab. Krzysztof Daniel RUTKOWSKI
12. dr hab. Andrzej SKRENDO
13. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI
14. dr hab. Wojciech Marian SOLIŃSKI
15. dr hab. Kazimierz Michał SZMYD
16. dr hab. Anna Maria ZIELIŃSKA

nauk medycznych

17. dr hab. Małgorzata Maria JERZAK
18. dr hab. Anna Agnieszka KOSTERA-PRUSZCZYK
19. dr hab. Paweł MIERZEJEWSKI
20. dr hab. Stanisław NIEMCZYK
21. dr hab. Radosław OWCZUK
22. dr hab. Marcin SŁOJEWSKI

nauk o Ziemi

23. dr hab. Jacek Władysław KOZAK

nauk prawnych

24. dr hab. Justyna Zofia MALISZEWSKA-NIENARTOWICZ
25. dr hab. Andrzej Stanisław MATAN
26. dr hab. Piotr Paweł ŁASKI

nauk rolniczych

27. dr hab. Aneta WOJDYŁO

nauk społecznych

28. dr hab. Tadeusz Franciszek KLEMENTEWICZ
29. dr hab. Anna KWIATKOWSKA
30. dr hab. Andrzej Piotr SZPOCIŃSKI
31. dr hab. Marek WIERZBICKI

nauk technicznych

32. dr hab. Andrzej BOGUSŁAWSKI
33. dr hab. Krzysztof Tadeusz BORYCZKO
34. dr hab. Adam GROCHOWALSKI
35. dr hab. Jerzy Zbigniew KALETA
36. dr hab. Piotr Zbigniew LORENS
37. dr hab. Adam Marcin SMOLIŃSKI
38. dr hab. Maria Jolanta SOŁTYSIK
39. dr hab. Zygmunt STRZYŻAKOWSKI
40. dr hab. Andrzej Stefan ŚLUZEK
41. dr hab. Antoni Jan TARASZKIEWICZ
42. dr hab. Helena Franciszka TETERYCZ

nauk teologicznych

43. ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych
44. dr hab. Piotr Leonard JAWOROWSKI