Monitor Polski

M.P.2015.798

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.13.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Dorota GRYKO

nauk ekonomicznych

2. dr hab. Dorota DOBIJA
3. dr hab. Rafał WERON

nauk fizycznych

4. dr hab. Zbigniew Konrad CZERSKI
5. dr Włodzimierz KOFMAN
6. dr hab. Stanisław Czesław LIPIŃSKI
7. dr hab. Jan MARTINEK
8. dr hab. Krzysztof Rafał SZYMAŃSKI
9. dr Sławomir Marek TKACZYK
10. dr hab. Eugeniusz ŻUKOWSKI

nauk humanistycznych

11. dr hab. Anna Magdalena BROŻEK
12. dr hab. Kamila Joanna BUDROWSKA
13. dr hab. Edward FIAŁA
14. dr hab. Czesław Antoni GRAJEWSKI
15. dr hab. Andrzej Bogusław INDRZEJCZAK
16. dr hab. Jerzy JARNIEWICZ
17. dr hab. Barbara Maria JUDKOWIAK
18. dr hab. Janusz Stanisław JUSIAK
19. dr hab. Ewa Maria KĘBŁOWSKA-ŁAWNICZAK
20. dr hab. Roman Wojciech KUBICKI
21. dr hab. Małgorzata Elżbieta LEYKO
22. dr hab. Bronisława LIGARA
23. dr hab. Jacek Adam MACIEJEWSKI
24. dr hab. Jadwiga MISZALSKA
25. dr hab. Grzegorz Hubert NIZIOŁEK
26. dr hab. Agnieszka Katarzyna OGONOWSKA
27. dr hab. Tomasz SKURA
28. dr hab. Krystyna Elżbieta TUSZYŃSKA
29. dr hab. Hubert François VAN DEN BERG
30. dr hab. Henryk WĄSOWICZ
31. dr hab. Leszek Stanisław WOJCIECHOWSKI
32. ks. dr hab. Wojciech ZAWADZKI
33. dr hab. Bogdan Stanisław ZELER

nauk medycznych

34. dr hab. Wiesław Adam Piotr BRYL
35. dr hab. Krzysztof Stefan KSIĄŻEK
36. dr hab. Stanisław Franciszek MOLSKI
37. dr hab. Antoni STADNICKI
38. dr hab. Teresa WIERZBA-BOBROWICZ

nauk o kulturze fizycznej

39. dr hab. Monika Joanna GUSZKOWSKA

nauk o Ziemi

40. dr hab. Wacław FLOREK nauk prawnych
41. dr hab. Ewa Mirlena BAGIŃSKA
42. dr hab. Andrzej BRYK
43. dr hab. Adam Aleksander SULIKOWSKI

nauka społecznych

44. dr hab. Stanisław Edward BIELEŃ
45. dr hab. Andrzej GAŁGANEK
46. dr hab. Wiesław HŁADKIEWICZ
47. dr hab. Wojciech Jerzy JAKUBOWSKI
48. dr hab. Andrzej KOZERA
49. dr hab. Czesław Zygmunt MAJ
50. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ
51. dr hab. Grzegorz PIWNICKI
52. dr hab. Ryszard RADZIK
53. dr hab. Ewa Maria STASIAK-JAZUKIEWICZ
54. dr hab. Adam WIELOMSKI
55. dr hab. Anna Teresa WIŁKOMIRSKA

nauk technicznych

56. dr hab. Marek GORGOŃ
57. dr hab. Tadeusz HEJWOWSKI
58. dr hab. Piotr Antoni KLECZKOWSKI
59. dr hab. Ryszard Andrzej MAKOWSKI
60. dr hab. Wojciech Przemysław RDZANEK
61. dr hab. Krystyn Antoni STYCZEŃ
62. dr hab. Kazimierz Teodor WILKOSZ
63. dr hab. Jarosław Józef ZAWADZKI
64. dr hab. Mirosław ŻUKOWSKI
65. dr hab. Andrzej ŻYLUK

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych
66. dr hab. Elżbieta Dorota BANECKA