Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2015.788

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.11.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

1. dr hab. Mirosław KARBOWIAK

2. dr hab. Konrad Tadeusz SZACIŁOWSKI

nauk ekonomicznych

3. dr hab. Marek Antoni PRONIEWSKI

nauk fizycznych

4. dr hab. Krzysztof Tadeusz DROZDOWICZ

5. dr hab. Andrzej Marek HERDEGEN

6. dr hab. Tadeusz Jan JOPEK

7. dr Roberto MIGNANI

8. dr hab. Andrzej Tadeusz NIEDZIELSKI

9. dr hab. Michał Andrzej SPALIŃSKI

nauk humanistycznych

10. dr hab. Lucyna ALEKSANDROWICZ-PĘDICH

11. dr hab. Zofia Hanna BERDYCHOWSKA

12. dr hab. Wojciech BĘBEN

13. dr hab. Lucyna DOMAŃSKA

14. dr hab. Krystyna Maria DUNIEC

15. dr hab. Ewa Elżbieta GRACZYK

16. dr hab. Janusz Stanisław GRUCHAŁA

17. dr hab. Jarosław Leonard JAKIELASZEK

18. dr hab. Marek Wojciech KORNAT

19. dr hab. Andrzej Piotr KOWALSKI

20. dr hab. Wojciech Marcin KUBIŃSKI

21. dr hab. Barbara Krystyna KUBIS

22. dr hab. Anna Janina LEMAŃSKA

23. dr hab. Ewa Dorota MICZKA

24. dr hab. Danuta Stanisława MINTA-TWORZOWSKA

25. dr hab. Marek Jan OLBRYCHT

26. dr hab. Zbigniew PIANOWSKI

27. dr hab. Aldona Teresa POBOJEWSKA

28. dr hab. Joanna Magdalena SOBCZYK

29. dr hab. Józef SZYKULSKI

30. dr hab. Ryszard WIECZOREK

nauk matematycznych

31. dr hab. Jacek TABOR

nauk o kulturze fizycznej

32. dr hab. Zbigniew WAŚKIEWICZ

nauk o Ziemi

33. dr hab. Jacek PISKOZUB nauk prawnych

34. dr hab. Leonard Romuald GÓRNICKI

35. dr hab. Maciej GUTOWSKI

36. dr hab. Wojciech JAKIMOWICZ

37. dr hab. Karol Franciszek KICZKA

38. dr hab. Maria Teresa KRÓLIKOWSKA-OLCZAK

39. dr hab. Urszula PROMIŃSKA

nauk społecznych

40. dr hab. Zdzisław BARTKOWICZ

41. dr hab. Jacek Jarosław BŁESZYŃSKI

42. dr hab. Jan CZAJA

43. dr hab. Stanisław DYLAK

44. dr hab. Aleksander Marek MANTERYS

45. dr hab. Dariusz POPŁAWSKI

46. dr hab. Małgorzata Jolanta SEKUŁOWICZ

47. dr hab. Barbara Małgorzata SMOLIŃSKA-THEISS

48. dr hab. Mirosław SUŁEK

49. dr hab. Gertruda UŚCIŃSKA

nauk technicznych

50. dr hab. Halina Małgorzata GARBALIŃSKA

51. dr hab. Krystyna Elżbieta GURANOWSKA-GRUSZECKA

52. dr Wojciech Stanisław GUTOWSKI

53. dr hab. Katarzyna Krystyna JUDA-REZLER

54. dr hab. Janina Ewa KAMIŃSKA

55. dr hab. Wiesław Lucjan NOWIŃSKI

56. dr hab. Andrzej Krzysztof SOKOŁOWSKI

57. dr hab. Zbigniew Aleksander SUSZYŃSKI

58. dr hab. Eulalia Janina SZMIDT

59. dr hab. Marcin Stefan WITCZAK

60. dr hab. Maciej WYGRALAK

61. dr hab. Sławomir Piotr ZADROŻNY

nauk teologicznych

62. ks. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO

63. ks. dr hab. Franciszek MICKIEWICZ

64. ks. dr hab. Marek SKIERKOWSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

65. dr hab. Lex Rodger DREWINSKI

66. dr hab. Jaroslav UHEL