Monitor Polski

M.P.2015.648

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.9.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych
1. dr hab. Maria Wanda BRETNER

nauk farmaceutycznych

2. dr hab. Helena NOWAK

nauk fizycznych

3. dr hab. Ryszard Stanisław BUCZKO
4. dr hab. Jadwiga Maria DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ
5. dr hab. Mariusz Aleksander PIETRUSZKA
6. dr hab. Maciej Franciszek SAWICKI
7. dr hab. Czesław Dariusz SKIERBISZEWSKI
8. dr hab. Wojciech SZUSZKIEWICZ
9. dr hab. Jerzy Mikołaj WRÓBEL
10. dr hab. Julian Leszek ZDUNIK

nauk humanistycznych

11. dr hab. Janina FILEK
12. dr hab. Zbyszko Wojciech GÓRCZAK
13. dr hab. Iwona Teresa IMAŃSKA
14. dr hab. Krzysztof Wojciech KOZŁOWSKI
15. dr hab. Włodzimierz OKRASA
16. dr hab. Katarzyna PACHNIAK
17. dr hab. Krzysztof Piotr PIETKIEWICZ
18. dr hab. Zbigniew Jerzy PRZEREMBSKI
19. dr hab. Alicja Honorata PRZYŁUSKA-FISZER
20. dr hab. Paweł Jerzy STĘPIEŃ
21. dr hab. Jacek Rafał WOJTYSIAK

nauk matematycznych

22. dr Krzysztof Rafał APT
23. dr hab. Wojciech Marian CHOJNACKI

nauk medycznych

24. dr hab. Kazimierz Władysław GĄSIOROWSKI
25. dr hab. Jan Krzysztof GODZIŃSKI
26. dr hab. Barbara Krystyna KAMER
27. dr hab. Marzenna Krystyna PODHORSKA-OKOŁÓW
28. dr hab. Beata Magdalena SOBIESZCZAŃSKA
29. dr hab. Paweł SUROWIAK

nauk prawnych

30. dr hab. Mieczysław Julian GOETTEL
31. dr hab. Mirosława MELEZINI
32. dr hab. Małgorzata Bogumiła STAHL

nauk rolniczych

33. dr hab. Marzena JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ
34. dr hab. Beata Maria RASZKA

nauk społecznych

35. dr hab. Wiesław ANDRUKOWICZ
36. dr hab. Mariola Elżbieta BIDZAN
37. dr hab. Jarosław Jerzy GRYZ
38. dr hab. Marek KRAJEWSKI

nauk technicznych

39. dr hab. Grzegorz Paweł BENYSEK
40. dr hab. Zbigniew Janusz GALIAS
41. dr hab. Lucjan GUCMA
42. dr hab. Danuta KOTNAROWSKA
43. dr hab. Henryk Jan MADURA
44. dr hab. Janusz Waldemar NIEZNAŃSKI
45. dr hab. Andrzej Paweł OBUCHOWICZ
46. dr hab. Adam PELIKANT
47. dr hab. Bogdan Ryszard PIWAKOWSKI
48. dr hab. Witold Mikołaj PYTEL
49. dr hab. Stanisław Andrzej RAWICKI
50. dr hab. Andrzej Maciej SKULIMOWSKI
51. dr hab. Weronika Maria WIŚNIEWSKA
52. dr hab. Michał Wojciech WOŹNIAK
53. dr hab. Maria Barbara ŻYGADŁO

nauk teologicznych

54. ks. dr hab. Radosław Andrzej CHAŁUPNIAK
55. ks. dr hab. Andrzej ŻĄDŁO

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych
56. dr hab. Krystyna Stefania JUSZYŃSKA
57. dr hab. Władysław Mieczysław SZYMAŃSKI

sztuk plastycznych

58. dr hab. Bohdan Stanisław CIEŚLAK
59. dr hab. Jerzy Józef STILLER