Monitor Polski

M.P.2015.649

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.8.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych
1. dr hab. Mirosław Olgierd ZAWADZKI

nauk ekonomicznych

2. dr hab. Maria Jolanta BIEĆ
3. dr hab. Marek Andrzej GARBICZ
4. dr hab. Janusz Franciszek ŁYKO
5. dr hab. Grażyna Barbara ROSA
6. dr hab. Stanisław Józef STAŃKO

nauk fizycznych

7. dr hab. Andrzej Zdzisław BOROWIEC
8. dr hab. Józef Roman DYGAS
9. dr hab. Elżbieta GUZIEWICZ
10. dr hab. Grzegorz JUNG
11. dr hab. Maciej KRAWCZYK
12. dr hab. Rafał Marcin MODERSKI
13. dr hab. Andrzej SZEWCZYK
14. dr hab. Lech Andrzej SZYMANOWSKI
15. dr hab. Janusz Jerzy ZIÓŁKOWSKI

nauk humanistycznych

16. dr hab. Igor Andrzej HAŁAGIDA
17. dr hab. Marcin Rafał KARAS
18. dr hab. Andrzej ŁYDA
19. dr hab. Nicole Charlotte NAU
20. dr hab. Anna Małgorzata PAJDZIŃSKA
21. dr hab. Agata Barbara STANKOWSKA-KOZERA
22. dr hab. Maciej Rafał WIDAWSKI

nauk o Ziemi

23. dr hab. Anna KOZŁOWSKA

nauk prawnych

24. dr hab. Elżbieta Maria KORNBERGER-SOKOŁOWSKA
25. dr hab. Witold Stanisław MODZELEWSKI
26. dr hab. Bożena Maria POPOWSKA
27. dr hab. Jerzy Stanisław SUPERNAT
28. dr hab. Jan Paweł TARNO
29. dr hab. Robert Grzegorz ZAWŁOCKI

nauk społecznych

30. dr hab. Krzysztof Michał GAWLIKOWSKI
31. dr hab. Marcin Florian GAWRYCKI
32. dr hab. Wiesława KOZEK
33. dr hab. Alfred LUTRZYKOWSKI

nauk technicznych

34. dr hab. Ewa BEŁTOWSKA-LEHMAN
35. dr hab. Jakub Tadeusz FURGAŁ
36. dr hab. Zbigniew GIERGICZNY
37. dr hab .Tadeusz GUDRA
38. dr hab. Zdzisław Tadeusz HEJDUCKI
39. dr hab. Marzanna Jolanta JAGIEŁŁO
40. dr hab. Małgorzata Anna KLIMEK
41. dr hab. Leszek Kazimierz KOTULSKI
42. dr hab. Czesław Tadeusz KOWALSKI
43. dr hab. Dariusz Damian ŁYDŻBA
44. dr hab. Zbigniew Kazimierz PASZENDA
45. dr hab. Elżbieta Dagny RYŃSKA
46. dr hab. Aleksander Andrzej STACHEL
47. dr hab. Tomasz Marek WĘCŁAWOWICZ
48. dr hab. Katarzyna Ewa ZAKRZEWSKA

nauk teologicznych

49. ks. dr hab. Jerzy Eugeniusz GOCKO
50. dr hab. Teresa PASZKOWSKA

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych
51. dr hab. Bogdan Janusz MIGA
52. dr hab. Mariusz Paweł WOSZCZYŃSKI