Monitor Polski

M.P.2015.298

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Henryk Paweł KLAMA

dr hab. Daniel Krzysztof WÓJCIK

nauk ekonomicznych

dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA

dr hab. Janina Anna HARASIM

dr hab. Leszek Andrzej MACIASZEK

dr hab. Zbigniew Jan MAKIEŁA

dr hab. Wojciech Leszek PACHO

dr hab. Andrzej Marian SOKOŁOWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Piotr Adam JARANOWSKI

dr hab. Yuriy ZORENKO

nauk humanistycznych

dr hab. Dariusz Paweł CHEMPEREK

dr hab. Zdzisław Józef CUTTER

dr hab. Piotr Wincenty DAHLIG

dr hab. Dariusz Sławomir DOLAŃSKI

dr hab. Ignacy Stanisław FIUT

dr hab. Henryk Antoni GAPSKI

dr hab. Romuald HUSZCZA

dr hab. Elżbieta Krystyna KOWALCZYK-HEYMAN

dr hab. Anna Maria KRASNOWOLSKA

dr hab. Bożena Józefa MUSZKALSKA

dr hab. Tomasz Stanisław POLAŃSKI

dr hab. Grzegorz Franciszek RAUBO

dr hab. Karol Mieczysław SZYMCZAK

dr hab. Krzysztof UNIŁOWSKI

dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ

dr hab. Dariusz Jan ZŁOTKOWSKI

dr hab. Janusz Andrzej ZUZIAK

nauk leśnych

dr hab. Piotr Maciej ROBAKOWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Leszek PLASKOTA

nauk medycznych

dr hab. Magdalena BIELSKA-LASOTA

dr hab. Marzena Barbara DOMINIAK

dr hab. Hanna Maria KRAUSS

dr hab. Marta Wanda KUBERA

dr hab. Tomasz Wojciech KUKULSKI

dr hab. Robert Marek MRÓZ

dr hab. Krystyna Magdalena PAWLAS

dr hab. Krzysztof Wojciech RECZUCH

dr hab. Andrzej Stefan ROSZAK

dr hab. Janusz Piotr SKOWRONEK

dr hab. Anna Małgorzata ZALEWSKA-JANOWSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej Antoni MISZCZUK

dr hab. Andrzej PISERA

nauk prawnych

dr hab. Małgorzata Maria GERSDORF

dr hab. Roman Piotr KWIECIEŃ

dr hab. Maciej SZOSTAK

dr hab. Paweł WILIŃSKI

dr hab. Krzysztof Mariusz WOJTYCZEK

dr hab. Wojciech ZAŁUSKI

nauk rolniczych

dr hab. Wanda Jadwiga OLECH-PIASECKA

dr hab. Andrzej ŻYROMSKI

nauk społecznych

dr hab. Joachim Jerzy DIEC

dr hab. Krzysztof Jan JASIECKI

dr hab. Hubert Marcin KRÓLIKOWSKI

dr hab. Izabela MALINOWSKA

dr hab. Lesław PYTKA

dr hab. Robert Romuald WISZNIOWSKI

nauk technicznych

dr hab. Krzysztof BARBUSIŃSKI

dr hab. Anna BIEDUNKIEWICZ

dr hab. Witold Robert CECOT

dr hab. Andrzej Aleksander CZERWIŃSKI

dr hab. Piotr Gerard FORMANOWICZ

dr hab. Piotr Aleksy LIBERSKI

dr hab. Janusz Robert PARKA

dr hab. Andrzej Jan RYBARCZYK

dr hab. Daniela SZANIAWSKA

dr hab. Stanisław SZCZEPAŃSKI

dr hab. Leonas USTINOVICIUS

dr hab. Stanisław WITCZAK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Zdzisław Wiesław PAWŁOWSKI

dr hab. Tadeusz Jacek ZIELIŃSKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Wiesław Krzysztof NAPIERAŁA

Barbara Iza ZWORSKA-RAZIUK

sztuk teatralnych

dr Krzysztof Stanisław DRACZ

Stanisław Kazimierz GÓRKA

dr hab. Mirosław Władysław HENKE