Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2014.329

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-4-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

dr hab. Ewa Celina GRZEGORZEWSKA-MISCHKA

nauk humanistycznych

dr hab. Joanna Małgorzata DURCZAK

dr hab. Teresa Elżbieta HOŁÓWKA

dr hab. Grzegorz KUCHARCZYK

dr hab. Aleksander Jerzy MADYDA

dr hab. Jan Lucjan RYDEL

dr hab. Zofia Elżbieta TARAJŁO-LIPOWSKA

nauk medycznych

dr hab. Brygida Łucja KNYSZ

dr hab. Jacek Paweł MAJEWSKI

nauk prawnych

dr hab. Marek Krzysztof MICHALSKI

dr hab. Zygmunt TOBOR

nauk rolniczych

dr hab. Janusz Mirosław IGRAS

dr hab. Janusz JAKÓBIEC

dr hab. Dariusz Roman JASKULSKI

dr hab. Beata Katarzyna RUTKOWSKA

nauk technicznych

dr hab. Maria Lidia EKIEL-JEŻEWSKA

dr hab. Antoni JANKOWSKI

dr hab. Włodzimierz KALITA

dr hab. Ludwik Marian KANIA

nauk teologicznych

o. dr hab. Bogusław KOCHANIEWICZ

ks. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI

ks. dr hab. Jarosław Stanisław RÓŻAŃSKI