Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2014.327

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115-2-14

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Joanna MĄKOL

nauk chemicznych

dr hab. Franciszek Maria KASPRZYKOWSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Ryszard Stefan DOMAN

dr hab. Krystyna Zofia STRZAŁA

nauk fizycznych

dr hab. Bogdan FORNAL

dr hab. Grzegorz PIETRZYŃSKI

dr hab. Tadeusz PISARCZYK

dr hab. Jarosław Tadeusz RYBICKI

dr hab. Jakub TWORZYDŁO

dr hab. Mariusz WITEK

nauk humanistycznych

dr hab. Marian BRODA

dr hab. Albert Juliusz GORZKOWSKI

dr hab. Jan Michał JURKIEWICZ

dr hab. Krzysztof LOSKA

dr hab. Anna Maria TYLUSIŃSKA-KOWALSKA

dr hab. Joanna Maria WILK-RACIĘSKA

dr hab. Jarosław Remigiusz WŁODARCZYK

nauk leśnych

dr hab. Michał Jerzy ZASADA

nauk medycznych

dr hab. Adam ANTCZAK

dr hab. Piotr Zbigniew DZIĘGIEL

dr hab. Eugenia GOSPODAREK

dr hab. Krzysztof KAŁWAK

dr hab. Ewa Magdalena KUCEWICZ-CZECH

dr hab. Marek Jacek KUCH

dr hab. Mansur RAHNAMA-HEZAVAH

dr hab. Rodryg Adam RAMLAU

dr hab. Michał Wojciech ZAKLICZYŃSKI

dr hab. Lesław Wojciech ZUB

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Alicja Maria NOWAK

nauk o zdrowiu

dr hab. Beata Maria KARAKIEWICZ

nauk o Ziemi

dr hab. Jarosław Hubert STOLARSKI

nauk prawnych

dr hab. Aurelia Anna NOWICKA

dr hab. Joanna Dorota SIEŃCZYŁO-CHLABICZ

nauk rolniczych

dr hab. Dariusz GRZEBELUS

dr hab. Waldemar Zenon GUSTAW

dr hab. Barbara WALNA

nauk społecznych

dr hab. Ryszard GERLACH

dr hab. Marian Stanisław KOZUB

dr hab. Andrzej Jan TWARDOWSKI

nauk technicznych

dr hab. Stanisław BARTKIEWICZ

dr hab. Jan BONARSKI

dr Jerzy Maciej FLORYAN

dr hab. Artur Władysław GANCZARSKI

dr hab. Mirosław Tadeusz GŁOWACKI

dr hab. Dariusz Jan KANIA

dr hab. Zbigniew Władysław PASZKOWSKI

dr hab. Ryszard SNOPKOWSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Urszula PASŁAWSKA

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

dr hab. Bernard MENDLIK

sztuk plastycznych

dr hab. Wiesław KORONOWSKI

sztuk teatralnych

dr hab. Józef OPALSKI