Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2012.510

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Danuta Maria ANTOSIEWICZ

dr hab. Joanna DECKERT

dr hab. Krzysztof SOLARZ

nauk chemicznych

dr hab. Marian Franciszek KRUSZYŃSKI

dr hab. Agata Joanna MICHALSKA-MAKSYMIUK

dr hab. Artur Piotr TERZYK

nauk ekonomicznych

dr hab. Danuta Maria DZIAWGO

dr hab. Małgorzata Monika LISIŃSKA-KUŚNIERZ

nauk farmaceutycznych

dr hab. Franciszek Krzysztof GŁÓWKA

dr hab. Henryk MARONA

nauk fizycznych

dr hab. Piotr Jan KOSSACKI

dr hab. Hanna PAWŁOWSKA

dr hab. Jacek Robert SEMANIAK

dr hab. Ilona Małgorzata ZASADA

nauk humanistycznych

dr hab. Piotr BIELIŃSKI

dr hab. Marek BUGDOL

dr hab. Ryszard Daniel GOLIANEK

dr hab. Henryk Tomasz GRADKOWSK1

dr hab. Halina GRZMIL-TYLUTKI

dr hab. Ewa Jadwiga IHNATOWICZ

dr hab. Zbigniew IZDEBSKI

dr hab. Andrzej KSENICZ

dr hab. Tomasz MAŁYSZEK

dr hab. Jolanta Małgorzata MARSZALSKA

dr hab. Anna Maria MATUCHNIAK-KRASUSKA

dr hab. Paweł Adam MATYASZEWSKI

dr hab. Roman Marek MAZURKIEWICZ

dr hab. Stanisław Franciszek MICHALCZYK

dr hab. Jacek MIGASIŃSKI

ks. dr hab. Stanisław NABYWANIEC

dr hab. Janusz Józef ODZIEMKOWSKI

dr hab. Mikołaj OLSZEWSKI

dr hab. Borys PASZK1EWICZ

dr hab. Kazimierz Aleksander PAWŁOWSKI

dr hab. Anna PILCH

dr hab. Tomasz Grzegorz PLACEK

dr hab. Paweł Marek PRÓCHNIAK

dr hab. Zbigniew Marian SKOWRON

dr hab. Mieczysław Kazimierz STOLARCZYK

dr hab. Jerzy Sławomir WASILEWSKI

dr hab. Emilian WISZKA

dr hab. Mariusz Szczęsny ZIÓŁKOWSKI

dr hab. Hanna Magdalena ZOWCZAK

nauk matematycznych

dr hab. Irena PAWŁOW-NIEZGÓDKA

nauk medycznych

dr hab. Ryszard BACHOWSKI

dr hab. Leokadia BĄK-ROMANISZYN

dr hab. Dominika DUDEK

dr hab. Waldemar Andrzej HŁADKI

dr hab. Jerzy Kasper JARZĄB

dr hab. Marek Mieczysław JEMIELITY

dr hab. Dariusz Tadeusz KĘCIK

dr hab. Piotr Paweł KROKOWICZ

dr hab. Włodzimierz Józef LIEBERT

dr hab. Andrzej MATYJA

dr hab. Maria Ewa PIORUŃSKA-STOLZMANN

dr hab. Piotr Andrzej RADWAN

dr hab. Konrad REJDAK

dr hab. Agnieszka SEREMAK-MROZIKIEWICZ

dr hab. Marek Paweł SIMON

dr hab. Iwona SUDOŁ-SZOPIŃSKA

dr hab. Zbylut TWARDOWSKI

dr hab. Maciej Ireneusz WILCZAK

nauk o Ziemi

dr hab. Marek KUPISZEWSKI

dr hab. Bronisław Andrzej MATYJA

nauk prawnych

dr hab. Teresa DUKIET-NAGÓRSKA

nauk rolniczych

dr hab. Stanisław JEŻOWSKI

dr hab. Tomasz MISZTAL

dr hab. Anna Bożena PINDEL

dr hab. Małgorzata Zofia STPICZYŃSKA

dr hab. Joanna Zofia SZYDA

dr hab. Grzegorz Józef ZIĘBA

nauk technicznych

dr hab. Andrzej AMBROZIAK

dr hab. Kazimierz BACZEWSKI

dr hab. Ludwik DOMKA

dr hab. Zbigniew Władysław GRZESIK

dr hab. Jerzy Henryk HERIAN

dr hab. Zbigniew KONOPKA

dr hab. Dorota Helena KOZANECKA

dr hab. Krzysztof Jan KRYKOWSKI

dr Tadeusz Stefan KULIG

dr hab. Ewa Iwona MIJOWSKA

dr hab. Jerzy Andrzej MORGIEL

dr hab. Piotr N1EDZIELSKI

dr hab. Jerzy Mieczysław PETERA

dr hab. Jerzy Zdzisław RATAJSKI

dr hab. Natalia SOBCZAK

dr hab. Cezary SPECHT

dr hab. Krzysztof Ryszard ZAREMBA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Krzysztof BARDSKI

ks. dr hab. Jan Piotr GÓRECKI

II.

 TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Bożena Anna HARASIMOWICZ

dr Włodzimierz Andrzej NAHORNY

Małgorzata SKORUPA-GLINIANOWICZ

Elżbieta Anna TARNAWSKA

sztuk plastycznych

Jędrzej Leszek GOŁAŚ

dr hab. Kamil Henryk KUSKOWSKI

Józef MURZYN