Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2009.68.877

Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 2009 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 115-10-09

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Janusz Marek BUJNICKI

dr Stanisław Mariusz KARPIŃSKI

dr hab. Werner ULRICH

nauk chemicznych

dr hab. Piotr KRÓL

nauk ekonomicznych

dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA

dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ

dr hab. Magdalena Beata OSIŃSKA

dr Oded STARK

dr hab. Jolanta Melania SZABAN

dr hab. Krystyna WOJCIK

nauk fizycznych

dr hab. Edward Bolesław DARŻYNKIEWICZ

dr hab. Wiesław Andrzej NOWAK

nauk humanistycznych

dr hab. Andrzej Mikołaj BEDNARCZYK

dr hab. Mikalaj KHAUSTOVICH

dr hab. Ewa Mirosława ŁUBIENIEWSKA

dr hab. Krystyna Urszula SZCZEŚNIAK

dr hab. Jolanta Ewa SZPYRA-KOZŁOWSKA

dr hab. Zbigniew Włodzimierz TARKOWSKI

dr hab. Anna Jadwiga WĘGRZYNIAK

ks. dr hab. Kazimierz Marek WOLSZA

nauk leśnych

dr hab. Piotr Jacek BEER

dr hab. Hanna Zofia KWAŚNA

nauk medycznych

dr hab. Hanna CZECZOT

dr hab. Artur CZEKIERDOWSKI

dr hab. Danuta JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA

dr hab. Julian MALICKI

dr hab. Urszula Maria MAZUREK

dr hab. Grzegorz Władysław OSZKINIS

dr hab. Janusz Maciej STRZELCZYK

dr hab. Mieczysław ŚMIAŁEK

dr hab. Andrzej WOJTOWICZ

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Aleksander TYKA

nauk o Ziemi

dr hab. Ewa Jadwiga OLEMPSKA-RONIEWICZ

nauk prawnych

dr hab. Michał Juliusz du VALL

nauk rolniczych

dr hab. Krystyna Natalia BARTNIK-POMORSKA

dr hab. Anna Maria GOLCZ

dr hab. Jerzy Stanisław JAMROZ

dr hab. Stefania Maria JEZIERSKA-TYS

dr hab. Andrzej Kazimierz ŁACHACZ

dr hab. Bogusław MAKARSKI

dr hab. Wojciech OWCZARZAK

nauk technicznych

dr hab. Krystyna CEDZYŃSKA

dr hab. Piotr CICHOSZ

dr hab. Aleksander Piotr KOZŁOWSKI

dr hab. Stanisław Jan KULAS

dr hab. Waldemar Krzysztof MARZĘCKI

dr hab. Janusz Wojciech SIKORA

dr hab. Michał Krzysztof STYP-REKOWSKI

dr hab. Tadeusz WIECZOREK

dr hab. Maciej ZŁOWODZKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Tomasz STADEJEK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Andrzej FIDYK

sztuk muzycznych

dr hab. Andrzej Krzysztof BIAŁKO

sztuk plastycznych

Zbigniew BAJEK

Wiktor Andrzej JĘDRZEJEC

Bogumiła Krystyna PRĘGOWSKA