Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2008.53.471

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2008 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 115-4-08

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

I.

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Artur JARMOŁOWSKI

dr hab. Bożena Małgorzata MOSKWA

dr hab. Beata Maria POKRYSZKO

dr hab. Tadeusz Marian STAWARCZYK

nauk chemicznych

dr hab. Piotr BAŁCZEWSKI

dr hab. Barbara BECKER

dr hab. Jeremiasz Józef JESZKA

dr hab. Andrzej Witold TROCHIMCZUK

nauk ekonomicznych

dr hab. Mirosława Krystyna LASEK

nauk fizycznych

dr hab. Andrzej Ludwik SOBOLEWSKI

dr hab. Jacek Grzegorz SZADE

dr hab. Ryszard SZCZERBA

dr hab. Piotr Tomasz ŻYCKI

nauk humanistycznych

dr hab. Andrzej Józef BRENCZ

dr hab. Ryszard Jan KACZMAREK

dr hab. Wojciech Karol KACZMAREK

dr hab. Aleksandra Helena KASZNIK-CHRISTIAN

dr hab. Andrzej Stanisław KOWALCZYK

ks. dr hab. Zdzisław Antoni KLIŚ

dr hab. Grzegorz MAZUR

dr hab. Janina OGIŃSKA-BULIK

dr hab. Ewa WĄCHOCKA

nauk medycznych

dr hab. Wanda Małgorzata FURMAGA-JABŁOŃSKA

dr hab. Roman Jerzy HAUSER

dr hab. Piotr Marek RADZIWON

dr hab. Jacek Radosław WILCZYŃSKI

dr hab. Bożena ZDRODOWSKA-STEFANOW

nauk o Ziemi

dr hab. Krystyna Irena GERMAN

nauk prawnych

dr hab. Jolanta Danuta GLINIECKA

nauk rolniczych

dr hab. Małgorzata Rozalia DAREWICZ

nauk technicznych

dr hab. Krystyna Teresa BALIŃSKA

dr hab. Tadeusz CHROBAK

dr hab. Romana CIELĄTKOWSKA

dr hab. Jan Andrzej DZIUBAN

dr hab. Jerzy JELEŃKOWSKI

dr hab. Zbigniew Adam KOTULSKI

dr hab. Zbigniew PAWELSKI

dr hab. Lech Jerzy SITNIK

dr hab. Błażej Tomasz SKOCZEŃ

dr hab. Wojciech Stanisław SZKLINIARZ

dr hab. Zygmunt SZYMAŃSKI

dr hab. Janusz Andrzej ZARĘBSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Józef Marian KIEDOS

II.

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Witold Tadeusz JACYKÓW

sztuk muzycznych

Jolanta SZULAKOWSKA-KULAWIAK