Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2005.39.521

Akt indywidualny
Wersja od: 7 lipca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2005 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 112-5-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I.

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk chemicznych

dr hab. Andrzej Wiktor BOBROWSKI

dr hab. Romuald WÓDZKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Ksenia CZUBAKOWSKA

dr hab. Bożena Barbara GULBICKA

dr hab. Krystyna JĘDRALSKA

dr hab. Henryk Michał MANTEUFFEL

nauk fizycznych

dr hab. Janusz Andrzej SYLWESTER

dr hab. Zbigniew WĄS

nauk humanistycznych

dr hab. Wojciech Jan BAŁUS

dr hab. Paweł BOSKI

dr hab. Mariusz Paweł MARKIEWICZ

dr hab. Piotr OLEŚ

dr hab. Elżbieta REKŁAJTIS

nauk leśnych

dr hab. Witold Andrzej RYBARCZYK

nauk medycznych

dr hab. Bogusław FRAŃCZUK

dr hab. Marian Błażej GRZYMISŁAWSKI

dr hab. Marek Romuald HARTLEB

dr hab. Barbara Maria IWAŃCZAK

dr hab. Krzysztof JONDERKO

dr hab. Michał Jacek MATYSIAK

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej BALIŃSKI

nauk prawnych

dr hab. Wojciech KOWALSKI

dr hab. Zbigniew Włodzimierz RAU

nauk rolniczych

dr hab. Stanisław DERYŁO

dr hab. Jan JESZKA

dr hab. Bolesław Kazimierz KOWALSKI

dr hab. Jan Edward MICHNIEWICZ

dr hab. Zbigniew Tadeusz PALUSZAK

dr hab. Ryszard SKRZYPEK

dr hab. Ryszard Wilhelm ŚLIZOWSKI

nauk technicznych

dr hab. Janusz Kazimierz GIRCZYS

dr hab. Włodzimierz Piotr KOWALSKI

dr hab. Małgorzata SKORUPA

dr hab. Kazimierz Roman SZUMAŃSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jerzy Teodor SZYMIK

nauk weterynaryjnych

dr hab. Wojciech Franciszek NOWACKI

II.

TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Jerzy Jan OLEK

Małgorzata Maria WYSZOGRODZKA-TRZCINKA