Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2005.30.411

Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
o nadaniu tytułu profesora

nr 115-3-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Maria Anna FILEK

dr hab. Antoni GAWRON

dr hab. Jan Maria KWIATKOWSKI

dr hab. Bernard Waldemar WIELGAT

nauk chemicznych

dr hab. Piotr Jan CHMIELEWSKI

dr hab. Maria GRZESZCZUK

nauk farmaceutycznych

dr hab. Józef Tadeusz SAWICKI

dr hab. Stanisław ZARĘBA

nauk fizycznych

dr hab. Michał LESZCZYŃSKI

dr hab. Henryk WILCZYŃSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Marek CETWIŃSKI

dr hab. Zofia Krystyna CHYRA-ROLICZ

dr hab. Julian MALISZEWSKI

dr hab. Tytus SOSNOWSKI

dr hab. Małgorzata Julia WILLAUME

dr hab. Elżbieta Barbara ZYBERT

nauk matematycznych

dr hab. Sławomir Andrzej KOŁODZIEJ

dr hab. Jan Józef KONIOR

dr hab. Witold Michał MARCISZEWSKI

dr hab. Andrzej Władysław NOWICKI

nauk medycznych

dr hab. Ewa BOCIAN

dr hab. Piotr Jacek CIOSTEK

dr hab. Roman Maria HERMAN

dr hab. Jarosław Damian KASPRZAK

dr hab. Longina KŁOSIEWICZ-LATOSZEK

dr hab. Beata KOS-KUDŁA

dr hab. Jerzy KOSSAKOWSKI

dr hab. Wojciech Wacław KOZŁOWSKI

dr hab. Anna KWAŚNIEWSKA

dr hab. Andrzej LOESCH

dr hab. Bogusław Bronisław MACHALIŃSKI

dr hab. Witold Stanisław MALINOWSKI

dr hab. Grażyna Anna MŁYNARCZYK

dr hab. Jacek MUSZYŃSKI

dr hab. Marek Maksymilian NAPIONTEK

dr hab. Kazimierz NIEMCZYK

dr hab. Maria Danuta ROSZKOWSKA-BLAIM

dr hab. Maria Elżbieta SOBANIEC-ŁOTOWSKA

dr hab. Adam Stanisław STĘPIEŃ

dr hab. Danuta Zofia ŚLIWONIK-JANECZKO

dr hab. Janusz Cezary WITOWSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK

nauk rolniczych

dr hab. Zbigniew Stanisław BURSKI

dr hab. Tadeusz JULISZEWSKI

dr hab. Michał KOSTIW

dr hab. Bogusław PRZEDWOJSKI

dr hab. Zdzisław ZAKĘŚ

nauk technicznych

dr hab. Marek Lech BERKOWSKI

dr hab. Jerzy BERNASIK

dr hab. Zbigniew GNUTEK

dr hab. Jacek Maria JEŻOWSKI

dr hab. Jerzy KAMIEŃSKI

dr hab. Karol NOGA

dr hab. Andrzej Józef NOWAK

dr hab. Tadeusz SKUBIS

dr hab. Tadeusz TUMIDAJSKI

dr hab. Jerzy ZAJĄCZKOWSKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Karol KOTOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Małgorzata ŁUSZCZAK

sztuk teatralnych

Grzegorz Jarosław CHRAPKIEWICZ