Nadanie tytułu profesora. - M.P.2004.18.303 - OpenLEX

Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2004.18.303

Akt indywidualny
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2004 r.
o nadaniu tytułu profesora

Nr 115-1-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Henryka DŁUGOŃSKA

dr hab. Bogumiła Ewa JĘDRZEJEWSKA

dr hab. Stanisław Czesław OKRASA

nauk chemicznych

dr hab. Barbara Maria GAWDZIK

dr hab. Jerzy Edward PIELASZEK

dr hab. Barbara Elżbieta SIEKLUCKA

dr hab. Tadeusz ZAKROCZYMSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Małgorzata GABLETA

dr hab. Henryk Kazimierz SASINOWSKI

dr hab. Bogdan SOJKIN

nauk farmaceutycznych

dr hab. Jan KRZEK

nauk fizycznych

dr hab. Antoni Marek SZCZUREK

nauk humanistycznych

dr hab. Maksymilian GRZEGORZ

dr hab. Alina Wanda KOLAŃCZYK

dr hab. Henryka SĘDZIAK

dr hab. Elżbieta Jadwiga SĘKOWSKA

dr hab. Kazimierz Bernard WENTA

nauk leśnych

dr hab. Janusz Michał SOWA

nauk matematycznych

dr hab. Wojciech Marian KRYSZEWSKI

dr hab. Andrzej Edward WIECZOREK

nauk medycznych

dr hab. Wiesław Władysław DROZDOWSKI

dr hab. Janusz Marek GUMPRECHT

dr hab. Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Zygmunt Bernard BABIŃSKI

nauk prawnych

dr hab. Mirosław Wojciech GRANAT

nauk rolniczych

dr hab. Bożenna Anna JAŚKIEWICZ

dr hab. Danuta Maria KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

dr hab. Urszula PROŚBA-BIAŁCZYK

nauk technicznych

dr hab. Jan KAZANECKI

dr hab. Edward Wacław KUJAWSKI

dr hab. Sławomir NEFFE

dr hab. Antoni Marian NEYMAN

dr hab. Eugeniusz ROSOŁOWSKI

dr hab. Ryszard ZAJCZYK

nauk weterynaryjnych

dr hab. Norbert POSPIESZNY

dr hab. Mieczysław RADKOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Ewa CZERMAK

Mariusz KOŃCZAL

Piotr Arkadiusz KURZAWA

Piotr ŁYKOWSKI

sztuk plastycznych

Jan HERMA

Lilla KULKA-SOBKOWICZ

Danuta Maria MĄCZAK