Nadanie tytułu naukowego profesora.

Monitor Polski

M.P.2001.17.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2001 r.
o nadaniu tytułu naukowego profesora.

nr 115-8-01

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora:

nauk biologicznych:

dr hab. Wiesław Zbigniew BOGDANOWICZ

dr hab. Anna LIPIŃSKA

nauk chemicznych:

dr hab. Andrzej KRYSZTAFKIEWICZ

dr hab. Piotr STASZCZUK

nauk ekonomicznych:

dr hab. Ewa Maria BOGACKA-KISIEL

dr hab. Stanisław Maciej KOT

dr hab. Irena OLCHOWICZ

dr hab. Stanisław RUDOLF

dr hab. Elżbieta Maria SKRZYPEK

dr hab. Michał Roman ŚWITŁYK

nauk farmaceutycznych:

dr hab. Teresa GIERLACH-HŁADOŃ

dr hab. Wiesław Marian KURZĄTKOWSKI

nauk fizycznych:

dr hab. Wiesław Marian MACEK

dr hab. Ryszard Piotr POPRAWSKI

dr hab. Andrzej Wojciech RUTKOWSKI

dr hab. Krzysztof Piotr RYKACZEWSKI

dr hab. Karina Agnieszka WERON

nauk humanistycznych:

dr hab. Andrzej Józef MEISSNER

nauk matematycznych:

dr hab. Łukasz STETTNER

nauk medycznych:

dr hab. Wojciech DRYGAS

dr hab. Janusz Jerzy KONECKI

dr hab. Andrzej Wojciech LIPKOWSKI

dr hab. Edward Józef MALEC

dr hab. Marek Ryszard MOTYKA

dr hab. Jan Józef PETEREK

dr hab. Fryderyk Alfred PROCHACZEK

dr hab. Stefan Jerzy SAJDAK

nauk o Ziemi:

dr hab. Andrzej KOWALCZYK

dr hab. Jarosław Jan NAPIÓRKOWSKI

dr hab. Bolesław Kazimierz NOWACZYK

nauk prawnych:

dr hab. Stanisław PIKULSKI

nauk rolniczych:

dr hab. Zygmunt Wojciech GIL

dr hab. Aleksandra Józefina ŁUKASZEWSKA

nauk technicznych:

dr hab. Marek Stanisław AMANOWICZ

dr hab. Grażyna Maria BALIŃSKA

dr hab. Michał BOŁTRYK

dr hab. Halina KOCZYK

dr hab. Stanisław KONOPKA

dr hab. Antoni KOZIOŁ

dr hab. Jan Piotr KUSIŃSKI

dr hab. Andrzej Roman MIANOWSKI

dr hab. Franciszek Marian MOSIŃSKI

dr hab. Edward OSADA

dr hab. Anna Barbara PIOTROWSKA

dr hab. Krzysztof TUBIELEWICZ

nauk weterynaryjnych:

dr hab. Aleksander Wiaczesław DEMIASZKIEWICZ