Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

Monitor Polski

M.P.2024.575

Akt indywidualny
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

nr 112.16.2024

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej:

starszemu brygadierowi Michałowi Kamienieckiemu.