Monitor Polski

M.P.2019.958

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2019 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

nr 112.53.2019

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1091), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Adamowi KONIECZNEMU.