Monitor Polski

M.P.2018.809

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

nr 112.27.2018

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 730) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

starszemu brygadierowi Tomaszowi KOMOSZYŃSKIEMU.