Monitor Polski

M.P.2016.509

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.13.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Leszkowi SUSKIEMU.