Nadanie stopnia nadbrygadiera.

Monitor Polski

M.P.2014.505

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera

nr 112-9-2014

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych nadaję stopień nadbrygadiera

starszemu brygadierowi Bogdanowi KULIDZE.