Nadanie stopnia nadbrygadiera.

Monitor Polski

M.P.2011.39.430

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 maja 2011 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera

nr 112-15-11

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Zbigniewowi SZABLEWSKIEMU.