Monitor Polski

M.P.2015.401

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 marca 2015 r.
o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

nr 112.2.2015

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529), na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadaję stopień generała Służby Więziennej pułkownikowi Jackowi KITLIŃSKIEMU.